Effectief presenteren

Een presentatie lijkt een middel om kennis over te dragen. Maar vaak wilt u meer dan dat. U wilt mensen winnen voor uw ideeën. De basis voor het leren presenteren is een techniek om een verhaal op te bouwen en af te sluiten. In het kort leert u eerst vertellen wat u gaat vertellen, dan vertelt u het, en dan vertelt u wat u heeft verteld. Maar voor een goede presentatie is meer nodig.

Het gaat bij de overdracht van uw boodschap zelden alleen om de feiten. Overtuigingskracht, en zelfvertrouwen zijn belangrijker. Persoonlijke presentatie, non-verbale signalen, het gebruik van de juiste hulpmiddelen, het effect van humor, inzicht in de doelgroep en inspelen op en 'spelen met' uw publiek zijn zaken die in de training 'Effectief presenteren' worden behandeld.

Uw vaardigheden en uitstraling groeien. Uw boodschap komt over op de wijze zoals u bedoelt. Een juiste en enthousiaste overdracht is essentieel om mensen voor uw ideeën te winnen. Presentatie-technieken helpen daarbij.

Persoonlijke presentatie

Presentatietechnieken helpen ook bij de presentatie van uzelf. Heeft u het idee dat mensen u niet begrepen hebben of uw stellingen of vragen weer snel vergeten zijn, dan helpt het om u bewust te zijn van uw stem, houding en de boodschap. Hoe u dat doet, leert u bij de training "Effectief Presenteren".