Creativiteit en Mindmapping

Een schilder, een kok en een architect worden creatief genoemd. Maar de architect kan niet koken en de kok kan niet schilderen en de schilder kan geen gebouwen ontwerpen. Deze beroepen worden creatief genoemd. Zij creëren iets, maar is iedereen die iets creëert creatief?

"Creatief = scheppen + oorspronkelijkheid"

Elke activiteit kan op een creatieve manier gedaan worden. Maar of dat nou altijd praktisch is. Er zijn activiteiten waarvoor creativiteit nodig is. Om een nieuw gerecht te bedenken, moet u kennis van ingrediënten hebben. Het gerecht wordt pas oorspronkelijk genoemd als ingrediënten op een nieuwe manier worden bereid, in een nieuwe combinatie worden gebruikt, of totaal nieuw zijn. De kunst zit niet in kennis en logica, maar in het vermogen om buiten de kaders te kunnen denken.

Ontwikkeling van creativiteit

Bij fusies, reorganisaties, productontwikkeling, kwaliteitsverbeteringen enzovoort, bent u bezig met het bedenken van nieuwe dingen. Dat kunt u in uw eentje doen, of in een groep. Maar hoe ziet u dat u binnen de kaders bezig bent, als iedereen om u heen binnen diezelfde kaders werkt. Dat kan eigenlijk alleen maar door er iemand bij te betrekken die andere kaders heeft, bijvoorbeeld vanuit andere branchekennis of vakgebied. Een adviseur van Sigma Management kan helpen om brainstormsessies te organiseren en begeleiden. Het helpt u ook om te leren hoe u vanuit totaal andere invalshoeken naar een situatie kunt kijken. In de training en begeleiding van Sigma Management worden methoden zoals 'Mindmappen' en 'Beelddenken' gebruikt om het proces van creativiteit op gang te helpen.

Mindmappen

Tony Buzan is de grondlegger van deze notatiewijze. Het past erg goed bij mensen die niet sequentieel denken. Deze mensen worden nog wel eens chaotisch genoemd, terwijl ze alleen maar met meerdere onderwerpen tegelijk bezig zijn. In de traditionele manier van schrijven die op scholen geleerd wordt, worden onderwerpen na elkaar uitgewerkt. In een mindmap kunt u uw gedachten kwijt op nieuwe takken die vanuit een middelpunt getekend worden. Bij workshops en brainstormsessies werkt u aan verschillende onderwerpen tegelijk. Daarbij werkt de mindmap als een goede notatiewijze.

Beelddenken: de samenwerkingEen mindmap over mindmappen (klik om te vergroten).

Beelddenken

Als baby en peuter kon u alleen maar in beelden denken. Een kip was een veilig moment op een kinderboerderij, met de lucht van vers hooi, het gelach van andere kinderen en het pluizige gevoel van veren. Dan komt er op een goede dag iemand met een boek. Een kip wordt een symbolisch weergegeven figuur. En op school wordt vervolgens de kip vervangen door K I P. Op een goede dag eet u 'cocq au vin'.

Het denken in beelden is in het huidige onderwijs volledig vervangen door denken in woorden. Toch weet iedereen dat plaatjes meer zeggen. Om snel en creatief na te denken, heeft u meer aan beelden dan aan tekst. Het gebeurt veel mensen dat ze de beste invallen krijgen als ze net wakker worden. Het moment waarop u nog denkt in beelden, en nog geen beperkingen ervaart. Tijdens de training worden eenvoudige methoden aangereikt om het beelddenken te stimuleren.

Beelddenken: de samenwerkingSchilder de samenwerking.