Communicatietraining

Communicatie is een van de meest kritische factoren in de organisatie. Het 'zenden' wordt vaak verward met de tweezijdigheid van communiceren. Communiceren met wederzijdse uitwisseling van gedachten en meningen, vraagt openheid en inzicht in de heersende attitudes, de aanwezige vooroordelen en in de beeldvorming.

Meer middelen -> minder communicatie -> meer misverstanden

Er komen meer en steeds snellere communicatiemiddelen. Tegelijk neemt de persoonlijke communicatie af. Toch moet het hart worden geraakt, wil communicatie effect hebben en aan de doelstelling voldoen.

Communicatietrainingen

Afhankelijk van de vraag kan een communicatietraining gericht worden op specifieke doelen. Zoals het verbeteren van:

  • Interne- en externe communicatie
  • Communicatie als managementvaardigheid
  • Persoonlijke- en teamcommunicatie
  • Gespreksvaardigheden
  • Verzuimbegeleiding
  • Onderhandelingstechnieken
  • Werken onder stress
  • Samenwerken
  • Emotionele intelligentie bij communiceren
  • Relatiegericht communiceren

Een combinatie van deze onderwerpen wordt gebruikt in verschillende programma's. Programma's waarbij communicatie centraal staat zijn onder andere:

Communicatie als management instrument

Communicatie is een primaire factor voor iedereen, maar zeker voor managers. Om ideeën over te brengen - en vooral door te voeren - is op de doelgroep afgestemde communicatie van het grootste belang. Leer hoe u uw communicatieve vaardigheden kunt vergroten. Deze trainingen zijn een belangrijk onderdeel van het persoonlijke leiderschap.

Onderhandelingsvaardigheden

Tegenstrijdige belangen komen in elke situatie voor. Het leren onderhandelen, het kiezen van de vaardigheid die past bij een bepaalde situatie, het spel van geven en nemen, voor uw standpunten vechten, voor beide partijen een bevredigend resultaat, het zijn allemaal factoren die aan bod komen. In korte tijd zien deelnemers resultaat. Dat geeft zelfvertrouwen en voorsprong in onderhandelsituaties.

Persoonlijke effectiviteit

Flexibel en doelgericht communiceren is een vaardigheid die de persoonlijke effectiviteit vergroot. Het is wederzijds: oog krijgen voor de uitgangspunten van anderen, maar ook voor de eigen belangen en die van het team.