Synergie organisatiescan

Inzicht in de organisatie aspecten

Deze quickscan geeft inzicht in de verschillende organisatie aspecten. D.m.v. een aantal vragen wordt vastgesteld hoe de deelnemers verschillende organisatie aspecten beleven. De individuele visie en het gemiddelde beeld van het (management)team worden gevisualiseerd. Ook de mate van overeenkomsten in denkbeelden wordt weergegeven. De beelden worden met elkaar vergeleken. Het geeft inzicht in hoe de verschillende organisatie aspecten worden ervaren. Waar zitten de overeenkomsten en waar de verschillen. Samen met de uitkomsten van een aantal 'open' vragen is dit de basis voor een levendige discussie. Het streven is niet om het met elkaar eens te zijn, maar om te komen tot acties die het bedrijf versterken en waar iedereen het over eens is.

Bijvoorbeeld het financiële aspect kan gemiddeld als 'goed' worden ervaren. Als iedereen daar hetzelfde over denkt, dan is dat geen onderwerp van discussie. Maar als de algemeen directeur en de financieel directeur het als onvoldoende bestempelen, en anderen vinden het zeer goed, dan is er een knelpunt zichtbaar.

Het resultaat geeft niet alleen inzicht in de knelpunten, maar ook in de aspecten waarin de onderneming sterk is. De uitkomsten kunnen de basis zijn voor het aanpassen van de beleidsplannen of zelfs voor het schrijven daarvan.

Toepassing van de organisatiescan

De Synergie organisatiescan wordt gebruikt bij managementteamdagen, beleidsbijeenkomsten, sessies op de hei, cultuurveranderingorganisatieontwikkeling, etc.