EQ Profiler

Emotionele intelligentie in organisaties

Goede managers blijken een gemiddeld IQ (106) te hebben, maar een hoog EQ. Klassieke (wiskundige) intelligentie helpt wel in uw carrière, maar om een goede manager te zijn is duidelijk iets anders nodig. In alle functies die te maken hebben met het motiveren, betrekken, overtuigen en samenwerken is een hoge emotionele intelligentie (EQ) voorwaarde bij het realiseren van persoonlijke en zakelijke doelen.

Sigma-M beschikt over een aantal scanmethoden die grotendeels in eigen beheer zijn ontwikkeld. Ze geven inzicht in zwakke en sterke punten van personen en/of organisaties. De resultaten kunnen onder andere worden gebruikt bij cultuurveranderingen, sales-typologieën, conflicthantering, loopbaanbegeleiding, vervolgtrainingen, aannamebeleid en persoonlijke ontwikkeling. Het vormt natuurlijk ook de basis voor de training emotionele intelligentie.

Training emotionele intelligentie

De EQ Pro-filer combineert emotionele intelligentie met de - aangeboren - persoonskenmerken. Het geeft aan hoe u uzelf ziet. Het kan ook aangeven hoe anderen u zien. Dat maakt de EQ Pro-filer tot een praktijkgericht instrument. Zowel managers als medewerkers ontwikkelen dankzij deze methode hun vaardigheden en krijgen inzicht in de effecten van hun handelen en communiceren.

De EQ Pro-filer levert een vijftal inzichten in de aangeboren eigenschappen:

Resultaat van de profielen

Deelnemers krijgen inzicht in de aangeboren eigenschappen en het effect daarvan op hun persoonlijke- en werkomgeving. De aangeleerde eigenschappen bepalen hoe u met uw aangeboren eigenschappen omgaat. De resultaten tonen op welke gebieden u sterk bent, en wat u kunt verbeteren. Het stimuleert relatiegerichte communicatie: het zich openstellen voor de ander.

Training emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie dient - om te beginnen - om uw zelfkennis te vergroten. Hoe zit u in elkaar? Tot welk type behoort u? Wat betekent dat voor uw manier van werken en leidinggeven? Een volgende stap is om te onderzoeken wat de typologie van de mensen om u heen is.

Elk mens heeft zijn voorkeur voor een manier van waarnemen, werken en keuzes maken. De combinatie hiervan leidt tot een aantal verschillende 'mentale typen'. In hoofdlijnen zijn dat: Pionier, Ontdekker, Kolonist, Stedeling.

Doe de kennismakingstest: Wie ben ik?

De typeringen bestaan uit verschillende aspecten en factoren die in een bepaalde mate aanwezig zijn. Het één is niet beter of slechter dan het ander, maar het is het karakter, de wijze van denken en communiceren. Het herkennen van deze types en factoren bij uzelf en bij anderen geeft inzicht in gedrag, motivatie en drijfveren.

Leiderschap en EQ

Leiderschap betekent vooral mensen aansturen, begeleiden, zwakke eigenschappen aanvullen, sterke eigenschappen beter tot hun recht laten komen. Daarom is in leidende functies emotionele intelligentie (EQ) onontbeerlijk. De deelnemers ontdekken de patronen van de eigen persoonlijkheid en leren aspecten daarvan op de juiste manier toe te passen in hun persoonlijke- en werkomgeving. Er wordt structureel gewerkt aan persoonlijke groei en aan de vaardigheden die nodig zijn voor inspirerend leiderschap.

Antennefunctie

De training stimuleert relatiegerichte communicatie: het leren opvangen van signalen, het ontwikkelen van een gevoelige antenne en zelf zo communiceren dat de ander echt wordt gemotiveerd.