Missie

Sigma Management wil bijdragen aan meer inspirerende ondernemingen door

  • Organisaties

te helpen bij het managen en bouwen van een daadkrachtige organisatie met een inspirerende, daadkrachtige organisatiecultuur, -structuur en systemen.

  • Mensen

te helpen bij het zich ontwikkelen tot relatiegerichte mensen die gemotiveerd willen bijdragen aan een flexibele, mensgerichte organisatie.

De fundamentele principes uit de natuur zijn daarbij onze inspiratiebron.

Visie

Sigma Management is een middelgrote en unieke groep consultants & trainers, die het respect van klanten en collega's verdient door:

  • de manier waarop ze hun opdrachtgevers helpen doelen te bereiken
  • een verfrissende werkwijze met de natuur als inspiratiebron
  • de sfeer waarin ze samen werken

De groep streeft op termijn naar een omvang van circa 20 professionals die werken in en vanuit een inspirerende werkomgeving.

Ambitie

Sigma-M is een organisatie die op een eigentijdse wijze de markt wil benaderen. Wij willen een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van mensen en organisaties. Sigma-M wil bekend staan als een organisatie die topkwaliteit levert.

Waarden

Open

Respect groeit door wederzijdse openheid. Open communiceren is een kunst. Het is de harmonie tussen echt luisteren en helder formuleren, met je hoofd en met je gevoel. Deze kunst willen we overal toepassen, zowel intern als naar onze opdrachtgevers.

Eerlijk

Respect blijkt ook uit de manier waarop je met fouten omgaat, zowel van jezelf als van anderen. Bij een fout horen drie dingen: je komt er voor uit, je herstelt wat je kunt en je leert ervan. Niemand van ons is ooit uitgeleerd. Daarom zullen elkaar blijven stimuleren in ontwikkeling.

Vertrouwd

Vertrouwen is de basis van alles. Vertrouwen heeft drie aspecten: zelfvertrouwen, onderling vertrouwen en de vertrouwensrelatie met onze relaties. Dit mogen geen loze kreten worden. Vertrouwen zit van binnen, wordt praktisch gebouwd door de zorgvuldigheid waarmee mensen met elkaar omgaan. Het vraagt heldere organisatiestructuren en informatiesystemen die een ieder in staat stellen heldere afspraken te maken en na te komen.

Deze waarden kunnen niemand opgelegd worden. In ons eigen gedrag willen we een voorbeeld zijn dat mensen uitnodigt dit te volgen. Van niemand wordt verwacht feilloos te zijn in de toepassing ervan; we leven immers allemaal in een vaak chaotische en harde wereld. Maar iedereen die in welke vorm dan ook deel uit maakt van Sigma-M wil en zal in alle oprechtheid deze waarden als uitgangspunt nemen voor zijn of haar handelen.