Klanten, projecten en referenties

Sigma Management heeft de afgelopen vijftien jaar tal van ondernemingen ondersteund bij ontwikkelingstrajecten, onderzoeken en A.T.C. (Advies, Training en Coaching). Een aantal voorbeelden van projecten:

Ontwikkelingstrajecten

 • Organisatieontwikkeling
  • Een fusie van een aantal grotendeels gelijksoortige bedrijven
  • Een reorganisatie met een compleet nieuwe start van een dochterbedrijf
 • Relatiemanagement
  • Structureel actief worden bij bepaalde segmenten klanten, met een (papieren) opzet voor een relatiebeheersysteem
 • Samenwerken
  • Het leren gebruik maken van elkaars kwaliteiten bij de benadering van grote accounts
 • Teambuilding
  • Het samenwerken na de overgang van een hiërarchische naar een wat plattere organisatie

Onderzoek

 • Medewerkers tevredenheidonderzoek
  • Het beeld van het huidige beleid, het toekomstperspectief en de eigen rol daarbinnen
 • Bedrijfscultuuronderzoek
  • Inzicht in de huidige en gewenste cultuur als aanzet tot een cultuurverandering

A.T.C.

 • Coachen van managers
  • Een persoonlijke coach bij de start als algemeen directeur
  • Een persoonlijke coach tijdens een reorganisatie door inkrimping
 • Coachen van management teams
  • Het coachen bij de verandering naar een relatiegerichte organisatie
 • Relatiemanagement
  • Het herstructureren van een sales afdeling gebaseerd op relatie differentiatie
 • Persoonlijke presentatie
  • Het structureel en consequent kunnen presenteren van het nieuwe beleid

Referenties

De activiteiten van Sigma-M richten zich op gebieden die niet branche specifiek zijn. Daarom werken we in een flink aantal branches, zoals:

 • Retail
 • Bouw
 • Overheid
 • Semi Overheid
 • Non profit organisaties
 • Banken en Verzekeringen
 • Handel en Industrie

Klanten in de afgelopen periode

 • Max Bögl
 • Dienst Noord Zuidlijn
 • Cap Gemini
 • BOB Opleiding, Training en Advies voor de Bouwwereld
 • Ziekenhuis Rijnstate
 • Espeq managementrainingen Bouw en Hout
 • Yogokawa
 • Henkel
 • Jongejan Rosier Weggemans en Wisseborn
 • Dura Vermeer Bouwbedrijven
 • TNO
 • Kappé International (Tax free shops)
 • VSM
 • Belastingdienst
 • GO (Samenwerkingverband voor teeltgerichte bedrijven)
 • Gemeente Harderwijk
 • Gemeente Zwolle
 • Randstad
 • KLM
 • Spelderholt
 • Circulus
 • Kooyman Groep
 • Senefelder Misset
 • Indros
 • Heineken
 • Rabobank
 • Waterbedrijf Gelderland
 • Visser's Installatie Bedrijf
 • AEI
 • Masterfoods (Mars)