Organisatie advies

Wanneer vraagt u om advies?
Vraagt u wel om advies?
Wat is advies?

Een adviseur komt uit een andere omgeving, heeft andere belangen, is objectief, kan afstand nemen. Een adviseur luistert naar uw verhaal, luistert naar de verhalen van anderen, én zal iets toevoegen, anders krijgt u alleen een samenvatting van wat u al dacht.

Natuurlijke principes

Sigma Management let bij het adviseren op natuurlijke principes. Een maatregel die past bij mensen, middelen en mogelijkheden, die natuurlijk aanvoelt, is krachtig. Als maatregelen elkaar versterken, dan is de som van het geheel altijd meer dan de som der delen. Dat effect heet synergie. Het zorgt voor samenhang en optimale samenwerking.

Tegennatuurlijke principes

Een koe kan geen paard worden. Dus kan ik beter zorgen dat hij meer melk geeft, dan dat ik hem leer draven. En als ik hem toch leer draven, zal die waarschijnlijk minder melk geven. Als ik een paard wil, dan moet ik die kopen. Dus het advies lijkt duidelijk. Maar de beslissing ligt altijd bij uzelf.