Teambuilding en Management Teamdagen

Teambuilding gaat over samenwerken en de wíl om elkaar te versterken. Verschillen tussen mensen kunnen binden in plaats van verwijderen. Dat is een essentieel uitgangspunt voor teambuilding. Wanneer de leden van een team de capaciteiten van de ander willen accepteren als aanvullend op de eigen mogelijkheden, ontstaat een hecht en sterk presterend team. Teambuilding verbetert bovendien de werksfeer en vermindert het ziekteverzuim.

De 'shared values' worden zichtbaar: de gemeenschappelijke waarden van uw organisatie. Door middel van oefeningen worden mogelijke verbeteringen in kaart gebracht en met elkaar gedeeld. Het belangrijkste is dat vervolgens veranderingen in denkwijze en waarden mogelijk worden gemaakt en geïnitieerd.

Doelstellingen worden helder gemaakt. Sigma Management noemt dit 'gezamenlijke doelbeleving'. Eerst zal iedereen zich bewust moeten zijn van de uitgangssituatie. Daarna gaan de neuzen dezelfde kant uit.

Wat kunt u van Teambuilding verwachten

  • Het ontwikkelen van een positieve grondhouding van elk teamlid
  • Het team en de leden zijn in staat in te spelen op de continue ontwikkelingen
  • Op individueel niveau verbeteren motivatie en kwaliteit en daarmee het zelfvertrouwen en het plezier in het werk
  • Doordat de leden de kwaliteiten van elkaar onderkennen én gaan waarderen als aanvulling op de eigen kwaliteiten, ontstaat synergie: het gemeenschappelijke resultaat dat groter is dan de optelsom van de individuele resultaten
  • Gezamenlijke ambities versterken de homogeniteit van het team
  • In het team ontstaat de mentaliteit om positief om te willen gaan met veranderingen
  • De slagkracht neemt toe

Managementteamdagen

Managementteamdagen zijn een combinatie van teambuilding en outdoortraining. Afhankelijk van de vraag kan bijvoorbeeld een persoonlijkheids- assessment worden toegevoegd of kennis van het EQ met de EQ-Pro-filer ®.

Er kunnen niet alleen persoonlijke profielen worden gemaakt maar ook een Teamprofiel zodat je in een beeld krijgt van wat u van een team kunt verwachten.