Home » Eerder gepubliceerd » Middenkader vreselijk ongelukkig!

Middenkader vreselijk ongelukkig!

Niets nieuws onder de zon zou je zeggen. Van oudsher is het al de baan waarbij je van twee kanten geschopt wordt. Van de ene kant om dat je het management steunt en van de andere kant omdat je het personeel steunt. Dus tijd om eens de mening van de middenkaderleden zelf te vragen.

Onderzoek onder een groot aantal middenkaderleden wijst uit dat 25% van de middenkaderleden "zeer ongelukkig" is, 41% is "matig ongelukkig".

Hen is ook gevraagd te kiezen tussen een tiental omschrijvingen van het management. Het meest populair was "mismanagement". Het werd door 30% gekozen. Slechts een enkeling koos voor omschrijvingen als "succesvol", "duurzaam" of "intelligent".

Je moet managen al echt leuk vinden om het vol te houden in zo’n baan. Om een goede en tevreden manager te worden moet je continu werken aan jezelf. Voor sommigen is het al een openbaring dat ze ook af en toe aan zichzelf moeten denken. Sterker nog: als je het niet doet ga je er aan onderdoor.

Een twaalftal modules kunnen je helpen ontwikkelen.

 • Managen door Leiderschap
 • Delegeren
 • Communiceren met machomanagement
 • Essentie van het communiceren
 • Doelstellingen formuleren
 • Coaching en Feedback
 • Vakinhoudelijke kennis
 • Omgaan met klachten en "nee"zeggers
 • Blijvend veranderen
 • Verandercultuur introduceren
 • Conflicten uit de weg ruimen
 • Vakmanschap stimuleren

 

"Geen tijd" is het meest gehoorde argument om niets te doen. Voordeel van niets doen is dat je op termijn vanzelf weer tijd krijgt. Nadeel van niets doen is dat je ook nooit tijd zult hebben. Moet je echt continu aanwezig zijn, kies dan voor persoonlijke coaching. De onderwerpen komen dan vanzelf aan bod, passend bij de situatie waarin je zit.

 

John van der Borg

Business consultant, motiverend spreker, ervaren trainer en coach. Hij leidt Sigma Management, een organisatie gericht op organisatieontwikkeling en trainingen. Bel hem op 0653204841, of stuur een email naar jvdborg@sigma-management.nl. Meer informatie en artikelen staan op de website www.sigma-management.nl.


John van der Borg publiceert een aantal artikelen per jaar. Wilt u nieuwe artikelen ontvangen per e-mail, stuur dan even een bericht. Terug naar het overzicht van eerder verschenen artikelen.