Home » Eerder gepubliceerd » Luisteruuuuuuhhh

Luisteruuuuuuhhh

Wie kent niet Majoor Kees die de democratisering in het leger moest invoeren. Paul van Vliet gaf meesterlijk weer wat de essentie was. Bijvoorbeeld:

Luisteruuuuuuhhh!

"'t Commando 'Voorwaarts, mars' zal worden gewijzigd geworden in: "Willen de heren zo vriendelijk zijn zich in beweging te zetten In een door henzelf gekozen richting. En als 't de heren schikt alstublieft allemaal met het linkerbeen beginnen. Maar wanneer sommige heren met het rechterbeen willen beginnen, ken daarover in discussiegroepen over van gedachten worden gewisseld geworden. En die heren die met het middelste been willen beginnen Die kennen beter ogenblikkelijk de militaire dienst verlaten dan dekking zoeken.
Vraguuuh?
Geen vragen."

Het geeft precies weer wat er in die tijd aan het veranderen was. De "commando stijl" werd vervangen door de "vragende stijl". Is het niet tijd voor een nieuwe stijl?


Je loopt de werkruimte in en ziet een stapel dozen. Dan heb je onmiddellijk een keuzemoment. Wat wordt het?

 

1 - Ruim die troep op!

2 - Wat doen die dozen daar?

Welke effect heeft die keuze op het resultaat?

1 - Iemand voelt zich verplicht om daar op te reageren: "Het zijn niet mijn dozen, ik heb ze daar niet neergezet". U verzeilt in de bekende blame-game. Wie was schuldig, waarom en wie zou het op kunnen ruimen, zonder de schuld op zich te nemen.

2 - Iemand zal reageren: "Geen idee, ik heb ze daar niet neergezet". "Wie dan wel?" vraagt u. Een vraag en antwoordspel en vervolgens kunt u op zoek gaan naar de schuldige.
In beide gevallen duurt het even voor er opgeruimd wordt en u bent vooral zelf bezig met het oplossen van een probleem. Daarom een derde stijl, de stimulerende stijl:

3 - Ik zie daar dozen staan.

Het effect:

3 - Iemand denkt: "dat is zo, die staan in de weg, wat kan ik daar aan doen, wie kan er wat aan doen?" en zegt: Ik zal Bob even vragen om ze op te ruimen.
Simpel hè. Iedereen kan communiceren. Je hebt wel iemand nodig die luistert. Als communicatie effect wil hebben, is horen wat gezegd wordt niet voldoende. Luisteren bestaat uit horen én denken. Het denken moet gestimuleerd worden. Met een bevel jaag je iemand op de kast. Met een vraag kom je in een discussie. Met een opmerking geef je iemand ruimte om eerst na te denken. Daarmee stimuleer je het vermogen van mensen om zelf problemen op te lossen. De stimulerende stijl kent geen uitroepteken, geen vraagteken maar een punt.

 

John van der Borg

Business consultant, motiverend spreker, ervaren trainer en coach. Hij leidt Sigma Management, een organisatie gericht op organisatieontwikkeling en trainingen. Bel hem op 0653204841, of stuur een email naarjvdborg@sigma-management.nl. Meer informatie en artikelen staan op de website www.sigma-management.nl.


John van der Borg publiceert een aantal artikelen per jaar. Wilt u nieuwe artikelen ontvangen per e-mail, stuur dan even een bericht. Terug naar het overzicht van eerder verschenen artikelen.