Home » Eerder gepubliceerd » Lessen van de gans

Lessen van de gans

De essentie van collectiviteit

Dit verhaal wordt al jaren verteld bij de ontwikkeling van leidinggevenden. Meestal wordt aangegeven dat de herkomst van het verhaal niet bekend is. Een aantal geven aan dat het afkomstig is van Milton Olsen. Maar een uitgebreide speurtocht levert op dat Dr Robert McNeish (gepensioneerd in 1992) de auteur is. Hij heeft het geschreven in 1972.

Het zijn lessen over de kracht van samenwerking. Als je de volgende keer een vlucht ganzen ziet, neem dan even de tijd om ze te bestuderen. Je zult zien dat het een uitdaging is om onderdeel te zijn van een succesvol team.

 

De lessen

Les 1

Elke gans die zijn vleugels uitslaat creëert daarmee een opwaartse kracht voor de vogels die volgen. Door te vliegen in een "V "formatie, vliegt de groep 72% verder dan wanneer de ganzen alleen zouden vliegen.

Mensen die een gemeenschappelijk doel nastreven, en een gevoel voor samenwerking hebben, zullen sneller en makkelijker hun doel bereiken, omdat zij van de stuwende kracht van elkaar kunnen profiteren.

Les 2

Als een gans uit de "V" formatie raakt, dan voelt hij ineens de vertraging en weerstand van het alleen vliegen. De gans zal dan snel weer in de formatie invoegen om te profiteren van de opwaartse kracht van de vogel die voor hem vliegt.

Als we hetzelfde besef zouden hebben als die gans, dan blijven we bij de groep die dezelfde kant opgaat als waar wij naar toe willen. Wij accepteren hulp en geven het door aan anderen.

Les 3

Als de voorste gans moe is, wordt hij afgelost door een andere gans.

Het loont om beurtelings de moeilijke taken en het leiderschap op ons te nemen. Net als de ganzen zijn mensen afhankelijk van elkaars vaardigheden, capaciteiten en unieke combinatie van gaven, talent en middelen.

Les 4

Ganzen in formatie snateren om de voorste ganzen aan te moedigen om op snelheid te blijven.

Wij moeten ervoor zorgen dat ons gesnater stimulerend is. Enthousiaste groepen zijn productiever. De kracht van motivatie is het soort gesnater dat we willen horen. Sta achter je eigenwaarde en kernwaarden, en stimuleer het zelfbesef en waardenbesef in anderen.

Les 5

Als een gans ziek wordt, gewond raakt of neergeschoten wordt, verlaten twee andere ganzen de formatie en volgen deze gans om hem te helpen en beschermen. Ze blijven bij hem totdat hij dood is, of weer kan vliegen. Dan sluiten zij zich aan bij een andere vlucht, of ze proberen de eigen groep in te halen.

Als we hetzelfde besef zouden hebben als de ganzen, dan zouden we niet alleen in goede tijden, maar ook in slechte tijden klaar staan voor elkaar.

Les 6

Ganzen overwinteren in het zuiden.

Vergeet niet om zelf ook af en toe de kou en de winter te ontvluchten. Ga op vakantie naar een warme en zonnige plek waar je weer op krachten kan komen.

Les 7

Grotere groepen ganzen leven op plekken waar mensen veel ganzenvlees eten. Waar kleine groepen ganzen leven eten mensen minder ganzenvlees (volgens een universitaire studie naar ganzen).

Grote groepen mensen zullen niet altijd even effectief zijn als kleinere groepen. Die kunnen sneller manoeuvreren in het persoonlijke en zakelijke leven, zonder door de concurrentie verzwolgen te worden.

Les 8:

Zodra de ganzen geland zijn, gaat ieder voor zich aan de slag om voldoende eten te krijgen en een volgende generatie te produceren.

Onderlinge competitie kan de productiviteit verhogen, maar zodra het gezamenlijke doel duidelijk is, is de collectiviteit belangrijker voor ieder individu.

(De laatste twee lessen komen niet in alle versies voor.)

 

Natura Magistra (de natuur als leermeester)

De natuur is een inspiratiebron. De natuur is gericht op overleven. Dat is een ander woord voor duurzaamheid en continuïteit en dat is wat organisaties ook willen. Bewezen natuurlijke principes worden bijvoorbeeld toegepast bij veranderingsprocessen en creatieve processen. “Natuurlijk” is niet hetzelfde als simpel of eenvoudig, maar eerder doordacht en effectief. Bent u of uw organisatie toe aan een verandering of op zoek naar creatieve oplossingen, dan kan een “natuurlijk” advies u wellicht in de goede richting helpen.

John van der Borg

Business consultant, motiverend spreker, ervaren trainer en coach. Hij leidt Sigma Management, een organisatie gericht op organisatieontwikkeling en trainingen. Bel hem op0653204841, of stuur een email naar jvdborg@sigma-management.nl. Meer informatie en artikelen staan op de website www.sigma-management.nl.


John van der Borg publiceert een aantal artikelen per jaar. Wilt u nieuwe artikelen ontvangen per e-mail, stuur dan even een bericht. Terug naar het overzicht van eerder verschenen artikelen.