Home » Eerder gepubliceerd

Eerder gepubliceerd

IJsbrekers en teambuilding oefeningen

In de "Encyclopedie van Ijsbrekers" staat dat het middelen zijn waarmee een groepsleider interactie kan bevorderen. Het stimuleert creatief denken, het stelt aannames ter discussie, toont nieuwe richtingen en introduceert nieuw materiaal. Elke keer dat een facilitator een groep wil laten samenwerken, en vooruit wil helpen kunnen ijsbrekers hun nut bewijzen.   lees meer

Lessen van de gans

Dit verhaal wordt al jaren verteld bij de ontwikkeling van leidinggevenden. Meestal wordt aangegeven dat de herkomst van het verhaal niet bekend is. Een aantal geven aan dat het afkomstig is van Milton Olsen. Maar een uitgebreide speurtocht levert op dat Dr Robert McNeish (gepensioneerd in 1992) de auteur is.   lees meer

De kracht van leiderschap

"Ik ben geboren om bij te dragen aan een mooiere en betere wereld.""Ik ben ervan overtuigd dat mijn leven een doel heeft. Zoals velen van u, ben ik niet tevreden met de huidige situatie.""Ik heb mezelf hoge doelen gesteld, en verwacht hetzelfde van anderen."   lees meer

Sollicitatiegesprekken

Het sollicitatieproces zou doorslaggevend moeten zijn voor de vraag of een nieuwe medewerker past bij een baan. Als het proces goed verloopt, krijgt u inzicht in het gedrag, de waarden, motivatie en kwalificaties van de sollicitant.   lees meer

Heroïsch leiderschap

Management consultant John van der Borg stelt dat heroïsche eigenschappen, zoals moed, onverschrokkenheid, eer en visie, van een gewone organisatie een buitengewone organisatie maken.   lees meer

Verslaafd aan het bedrijf

Hij of zij doet er alles aan om het beste voor het bedrijf te doen, en weet zélf het beste wat goed is voor het bedrijf, ook al wil het bedrijf een andere kant op. De bedrijfsverslaafde wisselt niet van bedrijf, doet wel eens een vage poging, maar wil eigenlijk...   lees meer

De waarheid achter alle quotiënten!

IQ, EQ, SQ, PQ en SoQ staan voor: Intelligentie Quotiënt, Emotionele Intelligentie, Spirituele Intelligentie, Persoonlijkheids Intelligentie en Sociale Intelligentie. De eerste letter van de afkorting kan variëren, maar de Q staat niet ter discussie. De Q van "quotiënt". Volgens de "dikke van Dale" is het de uitkomst van een deling.   lees meer

De aaibaarheidsfactor

Het tekort aan werknemers zal in de Europese Unie oplopen tot 30 miljoen alleen al door de vergrijzing, als de werkgelegenheid gelijk blijft aan die van 2005. Aldus de SEO in een onderzoek dat zij voor de Randstadholding verrichten.   lees meer

NINA, Niet invullen, Niet aanvullen

Niet alles wat in uw hoofd zit hoeft u te delen met de omgeving. Hersenen werken heel snel. Dus u heeft tijdens een gesprek de conclusies en vervolgvragen al klaar. Of u hoeft zelf niet na te denken omdat u een bekende tekst probeert over te brengen.   lees meer

Recreëer uzelf!

Dat is onze wens voor uw vakantie. Recreatie is een woord dat gedachteloos gebruikt wordt, maar eigenlijk is het een woord waar over nagedacht is. Veel woorden ontstaan spontaan of komen uit het engels of andere vreemde talen.   lees meer

Marcherende mier of Walvissen laten vliegen

De een houdt van dagelijkse zekerheid, niet teveel veranderingen. Het zijn marcherende mieren. Ze doen hun werk en met velen zijn ze nuttig. Ze gebruiken zeker niet hun volledige potentieel. De ander laat walvissen vliegen. Zij gebruiken alles wat zij aan mogelijkheden hebben en bereiken iets groots.   lees meer

"De weg is het doel"

Een oud chinees spreekwoord zegt dat de weg het doel is. Veel bedrijven hebben doelgericht en resultaatgericht in hun kerncompetenties staan. De projectleider en de afdelingen krijgen duidelijke doelen mee en meetbare resultaten. Bekwame en gemotiveerde mensen hebben niet veel instructie nodig.   lees meer

Verandermanagement is relatietherapie

Heeft u het gelezen: De "7 year itch" wordt een "5 year itch". Steeds sneller zijn mensen uitgekeken op hun relatie, hun omgeving, hun vaste waarden. De verliefdheid is verdwenen en heeft geen plaats gemaakt voor iets anders.   lees meer

Middenkader vreselijk ongelukkig!

Niets nieuws onder de zon zou je zeggen. Van oudsher is het al de baan waarbij je van twee kanten geschopt wordt. Van de ene kant om dat je het management steunt en van de andere kant omdat je het personeel steunt.   lees meer

Wat heeft zeilen met teambuilding te maken?

Dat was het eerste wat een nieuwe klant aan mij (John van der Borg) vroeg. Een deel van dit gesprek wil ik u niet onthouden:   lees meer

Vijf tips om uit de arbeidskrapte te komen

Krapte op de arbeidmarkt zorgt ervoor dat de lonen weer stijgen evenals de kosten voor training en secundaire arbeidsvoorwaarden. De lage werkeloosheid en vergrijzing maken dat werkgevers zich zorgen maken over het vinden van goed personeel.   lees meer

Luisteruuuuuuhhh

Wie kent niet Majoor Kees die de democratisering in het leger moest invoeren. Paul van Vliet gaf meesterlijk weer wat de essentie was. Bijvoorbeeld:   lees meer

Leidinggeven tijdens een financiële crisis

Sinds de economie de afgelopen maanden in een vrije val raakte zijn uw medewerkers in een emotionele crisis beland. Sommigen worden angstig, onzeker en gefrustreerd. Het blijft maar doorgaan. Niemand weet hoe dit zal aflopen. Een ding is zeker, de financiële en emotionele situatie van uw mensen zal een enorm...   lees meer

Ontslaan! Zo doe je dat.

In nog geen 3 maanden tijd is onze economische situatie dramatisch gewijzigd. Veel ondernemingen zullen op korte termijn maatregelen moeten nemen om de continuïteit voor de toekomst te borgen. Uitzendkrachten worden bedankt voor hun diensten, tijdelijke contracten worden niet verlengd en in een aantal situaties worden medewerkers ontslagen.   lees meer

Werk zoeken? Zo doe je dat!

Het is te hopen dat je een groot netwerk hebt. Of het nu zakelijk is of sociaal, dat maakt niet uit. Laat iedereen weten dat je op zoek bent naar werk. Vertel er wel bij wat je ongeveer zoekt, want niet alle functiebenamingen zijn even duidelijk en zeker niet eenduidig...   lees meer

Natura Magistra (de natuur als leermeester)

Biomimetica of biomimicry is de wetenschap die de natuur bestudeert om problemen en technische vraagstukken op te lossen (bios=leven, mimesis=nabootsen). De natuur is een tijdje uit de gratie geweest. Door chemicaliën en grootse machines lijkt de wereld maakbaar.   lees meer

Crisis is geen excuus!!!

Hier zou ik nog 100 regels kunnen toevoegen. Hier zou ik ook mijn betoog kunnen eindigen. De goede lezer snapt allang dat crisis vrijwel overal onterecht wordt gebruikt. Bedrijven en personen die niets met de crisis te maken hebben, misbruiken deze periode om impopulaire maatregelen te nemen.   lees meer