Verandermanagement

Tijdig voorzien welke maatregelen genomen moeten worden is in één zin het doel van verandermanagement. Sigma Management heeft ruime ervaring in het plannen, sturen en motiveren van het proces. Soms gaat het om zeer ingrijpende veranderingen zoals fusies, overnames of reorganisaties. Vaak wordt er teveel geconcentreerd op het aanpassen van de processen en de procedures en te weinig op het verbindende element; de MENS.

Wat blijkt in de praktijk? Hoe meer de noodzaak zich voordoet om te veranderen, hoe minder de bereidheid. Bereidheid tot veranderen zit vooral in het hoofd. De cultuur binnen de onderneming speelt in veranderingsprocessen een belangrijke rol. Overigens kan die cultuur per afdeling weer anders liggen.

Werkmodel

Essentieel is het opzetten van een effectief werkmodel. Het gaat daarbij om het vormgeven van de verandering en de implementatie. Directie, middelmanagement, afdelingen en werknemers moeten zichzelf betrokken gaan voelen. Verandering is geen besluit van de 'top op de hei'. Dat stoot af en maakt mensen afwachtend en vaak ook angstig.

Door het op tijd introduceren van adequaat verandermanagement, kan een onderneming anticiperen op de ontwikkelingen. Ze past zich daardoor 'geruisloos' aan, zonder schokken, met de nodige flexibiliteit, ook bij tegenwind.

De mate waarin een onderneming slaagt veranderingen vorm en inhoud te geven, blijkt een cruciale factor voor de continuïteit te zijn.