Coaching trajecten

Persoonlijke coaching

Een goede personal coach is op de achtergrond aanwezig. Stimuleert in creatieve processen, helpt met het zoeken en zien van nieuwe richtingen. Is een klankbord en een vertrouwenspersoon. De coach helpt in het denkproces, geeft zelfvertrouwen, maar de beslissingen neemt u zelf. Een bijkomend voordeel is dat u zelf ook een coach voor uw medewerkers wordt. Bij deze vorm van coachen past een regelmatige persoonlijk contact en online coaching. Een persoonlijk assesment met de EQ Pro-filer® (mentaal, persoonlijk, communicatie, management en/of leiderschapsprofiel, is onderdeel van dit traject.

Groepscoaching en Teambuilding

Voor de ontwikkeling en/of motivatie van een team kan een combinatie van training, persoonlijke- en groepsbegeleiding worden gekozen. Afhankelijk van het doel kan bijvoorbeeld gekozen worden voor teambuilding, teambijeenkomsten, spreekuren en persoonlijke gesprekken.

Jobcoaching

Voor veranderingen van werkwijze kan een intensieve periode van coaching heel effectief zijn. Het kan gaan om bijvoorbeeld het ontwikkelen van een persoonsgerichte leiderschapsstijl of de omslag naar een meer commerciële klantbenadering. Voor deze processen kan een 'on the job' begeleiding worden gekozen met aanvullende telefonische of online ondersteuning. Jobcoaching is vaak een aanvulling op de activiteiten rondom verandermanagement.

Online coaching

Coaching via het internet is nu een realiteit. Skype is een internettoepassing waarmee coaching, mentoring en persoonlijke begeleiding via het internet kan plaatsvinden.